Vejen til Gud

"Den, der har Jesus, har livet; den, der ikke har Jesus, har ikke livet!"

Guds plan - fred og liv
Bibelen understreger, at Gud elsker dig og ønsker, at du skal opleve hans fred og liv. Bibelen siger: "For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv." (Johannes-evangeliet 3:16).

Menneskets problem - adskillelse
Vi har ikke automatisk fred med Gud, eftersom vi af natur er adskilt fra Gud. Biblen siger: "For alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud." (Romerbrevet 3:23). "For syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre." (Romerbrevet 6:23). Mennesket har på mange måder forsøgt at bygge en bro over den adskillelse - men uden held ...


Guds redskab - korset
Guds kærlighed bygger en bro over den afgrund, der adskiller Gud og mennesket fra hinanden. Da Jesus Kristus døde på korset og opstod af graven, betalte han straffen for vores synd. Jesus sagde: "Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig." (Johannes-evangeliet 14:6).


Menneskets reaktion - tage imod Kristus
Mennesket reagerer på Guds kærlighed ved at gå over den bro, Gud har bygget - nemlig ved at tro på Jesus Kristus og at overgive sit liv til ham. Bibelen siger: "Alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn." (Johannnes-evangeliet 1:12).

Fred med Gud
Dette er en bøn, som vil give dig adgang til at blive et medlem i Guds familie og at få 100% tilgivelse og evigt liv:

Gud, jeg ved, at jeg er en synder. Jeg tror, at Jesus betalte straffen for min synd, da han døde på korset og opstod fra de døde. Herre Jesus, tak fordi du døde for mig. Jeg beder dig om tilgivelse for mine synder. Jesus, jeg vil nu give mit liv helt til dig, og du skal fra nu af være min Herre og frelser. Jeg stoler alene på dig for tilgivelsen af mine synder og det evige liv! Tak fordi jeg efter dit ord nu er født på ny som et barn af Gud, Amen.

Gå nu tilbage og bed denne bøn til Gud - bare imellem ham og dig.

Bibelen slår fast: "Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til!" (2. Korintherbrev 5:17).