Økonomien i Grenaa frikirke

Frivilligheds-princippet

Grenaa frikirke er, som navnet siger,  en frikirke og som sådan finansieret af frivillige gaver.

I Folkekirken er kontingentbetaling i form af kirkeskatten en forudsætning for medlemskab og selvom dette i og for sig er en naturlig tankegang, er det dog i Grenaa frikirke ikke et krav for at komme i kirken, at man giver et bestemt beløb.

På den anden side er gavmildhed overfor kirken en naturlig forudsætning for kirkens økonomiske eksistens.

Bibelen er meget tydelig omkring det enkelte menneskes behov for at leve i gavmildhed overfor kirke og medmennesker.

Hvordan giver man?

Gaver til Grenaa frikirke, og vores arbejde både i Grenaa og i andre lande (se Mission) kan indbetales dels på søndagsmøderne ved løbende indsamlinger og på følgende kontonummer:

Reg. nr. 8117 konto nr. 2729576.

Vi opfordrer faste gaveydere til at lave en forpligtelseserklæring eller i det mindste faste kontooverførsler, da erfaringen viser, at de gode intentioner om at give, ofte strander i en hektisk dagligdag osv., og forpligtelseserklæringen kan ofte hjælpe til at fastholde en i det man tror på.Nyheder

Kalender

OKT
20

20.10.2013 10:30 - 12:00
Gudstjeneste - Thomas Carbac

OKT
23

23.10.2013 18:30 - 20:30
Grenaa Grupper (k)

OKT
25

25.10.2013 18:00 - 21:00
Caféaften med spisning. Taler - Kirsten og Ninna