Værdier

Kirke er for os:
Et sted for mennesker der søger Gud og hvor mennesker mødes for at prise Jesus gennem lovsang, for at høre Ordet forkyndt og for at have fællesskab.
Mennesker, der er blevet forvandlet i mødet med Jesus, har valgt at følge Ham og sammen med andre mødes i hjemmene og deler liv sammen.

Stor indflydelse er for os:
At gøre den kristne livsstil kendt som en attraktiv, udfordrende og relevant livsstil, ved at være en kirke der bliver hørt og som er en aktiv medspiller i lokalområdet.

Samfund er for os:
De personer der både er i vores nærmeste omgangskreds: familie, naboer, kollegaer, venner og andre mennesker vi kommer i kontakt med i løbet af dagen.
Børnepasningsinstitutioner, skoler, uddannelsessteder, sociale institutioner, ældrecentre og foreninger.

Involvere er for os:
At vi som kirke er synlig i byen, ved at komme med en positiv, fordomsfri og opmuntrende attitude, og gør en forskel hvor vi er, ved aktivt at hjælpe hvor vi ser et behov.

Åndeligt er for os:
At give mennesker tilbud om forbøn og samtaler om det åndelige og vise mennesker vejen til Jesus, hjælpe dem både til at få en relation med Ham og blive forvandlet til at ligne Ham mere.

Socialt er for os:
Samspillet mellem mennesker og det enkelte menneskes velfærd, i den overordnede kultur og de subkulturer der er i vores samfund.

Finansielt er for os:
At have en kultur af generøsitet hvor bibelens principper, når det gælder økonomi, bliver udlevet.

Generationer er for os:
Alle generationer har betydning for os, men vi vil være målrettet mod forskellige generationer på forskellige tidspunkter.
Alle generationer er vigtige, men hver generation må have sit fokus på den næste generation.

Hjælpe er for os:
At udfordre mennesker til at prøve nyt, gå nye veje og tænke anderledes og samtidig støtte, vejlede og opmuntre mennesker i de valg de tager.

Fulde potentiale er for os:
Vi tror ikke vi kan bedømme hvornår det fulde potentiale er nået, det er derfor vigtigt for os, at skabe en atmosfære af vækst, så mennesker hele tiden kan udvikle sig.

Gud givent formål er for os:
En længsel og passion Gud har lagt ned i mennesker, som er til gavn og glæde for andre, og gør at man bliver aktiv, målbevidst og fokuseret.

Klarhed er for os:
Visdom og sund dømmekraft til at træffe de rigtige valg, og selvom hele planen ikke er tydelig, så vide hvad næste skridt er.

Væsentlig forskel er for os:
At være synlige repræsentanter for Jesus og Guds riges kultur, uanset hvor vi færdes.

Udruste er for os:
At vi gennem praktisk og relevant forkyndelse af Guds ord, giver mennesker principper de kan bruge i livet og sørge for at der bliver stillet rigeligt med ressourcer som undervisning, konferencer, kurser, events, bøger og Cd’er til rådighed.

Byen er for os:
Det politiske og kulturelle miljø, medier og erhvervslivet.

Landet er for os:
At se mulighederne i at personer fra kirken gør sig gældende i regionerne, større organisationer, virksomheder, kultur og politik.

Verden er for os:
At se vores rolle i det store billede og skabe ringe i vandet ved at være bevidste om at vi også har et ansvar udenfor vores nærområde, og støtte de formål vi finder relevante.

Udvikle er for os:
At se muligheder i alle, og tage hvad der allerede er, gøre det bedre ved at inspirere, opmuntre og vejlede i processen og hjælpe den enkelte til at fokusere på de stærke sider når det gælder evner og talenter, og arbejde med de svage sider når det gælder karakteren.

Fortræffelige ledere på alle niveauer er for os:
Mennesker der lever et ansvarsbevidst og målrettet liv, og gennem en sund karakter og positiv attitude sætter et eksempel, der er værd at efterfølge.

Målrettet træning er for os:
At give ledere rige muligheder for hele tiden at kunne vokse, forbedre og dygtiggøre sig og have en personlig mentor.

Stræber er for os:
At man giver sig fuldt ud, er ambitiøs og samtidig har det sjovt og kan lide hvad man laver.

Det maksimale er for os:
At have en kultur af excellence hvor indstillingen er at gå efter det bedste og værdsætte, anerkende og opmuntre de der yder deres optimale.

Kommunikere er for os:
Vores ord og handlinger i den personlige kontakt, og udtrykt gennem alle tilgængelige kommunikationsmedier.

Budskabet om Jesus er for os:
At Jesus gennem sin død og opstandelse har forsonet os med Gud, og gjort denne frelse tilgængelig for alle der ønsker at tage imod den og har givet os kraften til at leve et sejrende liv her på jorden, ved at sende Helligånden til os.

Nutidigt er for os:
Et hverdagssprog ryddet for indforstået kirkesprog.

Relevant er for os:
At vise bibelske principper, ved at tage udgangspunkt i velkendte hverdagssituationer og de udfordringer som mennesker møder i livet.

Effektivt er for os:
At formidle budskabet om Jesus til så mange som muligt og gøre det klart, tydeligt og præcist.

Nyheder

Nyhedsbrev

Kalender

OKT
20

20.10.2013 10:30 - 12:00
Gudstjeneste - Thomas Carbac

OKT
23

23.10.2013 18:30 - 20:30
Grenaa Grupper (k)

OKT
25

25.10.2013 18:00 - 21:00
Caféaften med spisning. Taler - Kirsten og Ninna